Start

 

 

 

 

Epitetet ”Smålands Trädgård” avser huvudsakligen Skirö, Nye, Näshult och Stenberga. Det är en naturskön, till stor del sammanhängande bygd med höga biologiska värden, som utbreder sig i ett omväxlande landskap med höjder, dalgångar, sjöar och vattendrag i sydöstra delen av Vetlanda kommun.  Området i sin helhet är placerat på det Sydsvenska höglandets östra brant. Här har landsbygden till stor del behållit sin karaktär av ett äldre småbrutet odlingslandskap, som in i nutid varsamt utvecklats till gagn för traktens befolkning och ett stort antal människor som årligen besöker området. Bygden har en mycket hög attraktionskraft.

Bidrag till verksamheten har lämnats av Wernerstiftelsen samt Sparbanksstiftelsen Alfa i samverkan med Swedbank.

Smålands trädgårds ekonomiska förening

verkar i ett samarbete fyra byar emellan,

för att göra området

Smålands Trädgård ännu mera känt. 

En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar  idéer.


Kontakt: info@smalandstradgard.se

 SKIRÖ *   NYE *  NÄSHULT * STENBERGA

© Copyright. All Rights Reserved.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.