Start

Epitetet ”Smålands Trädgård” avser huvudsakligen Skirö, Nye, Näshult och Stenberga. Det är en naturskön, till stor del sammanhängande bygd med höga biologiska värden, som utbreder sig i ett omväxlande landskap med höjder, dalgångar, sjöar och vattendrag i sydöstra delen av Vetlanda kommun.  Området i sin helhet är placerat på det Sydsvenska höglandets östra brant. Här har landsbygden till stor del behållit sin karaktär av ett äldre småbrutet odlingslandskap, som in i nutid varsamt utvecklats till gagn för traktens befolkning och ett stort antal människor som årligen besöker området. Bygden har en mycket hög attraktionskraft.

Högarp naturreservat i Stenberga
Högarp naturreservat i Stenberga
Stenbergavägen
Stenbergavägen
Skirösjön sedd från Tolja by
Skirösjön sedd från Tolja by
Skirö sett från Stenberga
Skirö sett från Stenberga
Kulla gård i Nye
Kulla gård i Nye
 Vasen lantbruk Nye
Vasen lantbruk Nye
Vandringsled vid Högarps naturreservat
Vandringsled vid Högarps naturreservat

Bidrag till verksamheten har lämnats av Wernerstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Alfa i samverkan med Swedbank samt  Virserums Sparbank