Start

Smålands Trädgård  avser huvudsakligen Skirö, Nye, Näshult och Stenberga. Det är en naturskön, till stor del sammanhängande bygd med höga biologiska värden, som utbreder sig i ett omväxlande landskap med höjder, dalgångar, sjöar och vattendrag i sydöstra delen av Vetlanda kommun.  Området i sin helhet är placerat på det Sydsvenska höglandets östra brant. Här har landsbygden till stor del behållit sin karaktär av ett äldre småbrutet odlingslandskap, som in i nutid varsamt utvecklats till gagn för traktens befolkning och ett stort antal människor som årligen besöker området. Bygden har en mycket hög attraktionskraft.

Wallby från luften
Wallby från luften
Näshultskubbe
Näshultskubbe
Stenbergabutiken  livsmedelsbutik som även serverar kaffe och kaka
Stenbergabutiken livsmedelsbutik som även serverar kaffe och kaka
Fabriken Soläng
Fabriken Soläng
Högarp naturreservat i Stenberga
Högarp naturreservat i Stenberga
Stenbergavägen
Stenbergavägen
Skirö sett från Stenberga
Skirö sett från Stenberga
Kulla gård i Nye
Kulla gård i Nye
Vandringsled vid Högarps naturreservat
Vandringsled vid Högarps naturreservat

Bidrag till verksamheten har lämnats av Wernerstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Alfa i samverkan med Swedbank samt  Virserums Sparbank