Inspirationsdag på Farstorps gård

 Ekosystemet kräver en ökad köttproduktion

Smålands Trädgård ek för arrangerade på Farstorps gård den 31 oktober 2019 i samarbete med Stiftelsen Seydlitz MP bolagen och LRF en mycket uppskattad Inspirationsdag för att diskutera hur köttproduktionen kan öka i naturbetesmarker. Ett 60-tal intresserade deltog, varav huvuddelen lantbrukare som bedriver köttproduktion i Smålands Trädgård.

Den svenska mjölkproduktionen minskar och mjölkkobesättningarna koncentreras till färre gårdar. Det krävs därför en ökad köttproduktion i naturbetesmarker om vi ska kunna utveckla och stärka ekosystemet.

Den slutsatsen var också alla som deltog i Inspirationsdagen överens om – allt ifrån representanter från Svenska Naturskyddsföreningen, Vetlanda kommun, ICA, Scan och de framgångsrika köttproducenter som deltog.
Programmet hittar du här nedan. Presentationerna hittar du genom att trycka på rutan under respektive namn.

Styrelsen för Smålands Trädgård ek för återkommer till hur vi ska gå vidare för att främja köttproduktionen i våra bygder. En ökad produktion är avgörande för att förhindra ytterligare igenväxning och en mera ensartad flora.

Vi framför ett varmt tack till alla föreläsare och deltagare.

Olof Karlander

PROGRAM

Janne Kolehmainen från Vetlanda kommun inledde med att redovisa Svenska Naturskyddsföreningens policy och beskrev därefter det omfattande naturvårdsarbete som pågår i Vetlanda kommun. Utöver presentationen kan du även ta del av Vetlanda kommuns Naturvårdsplaner.

Mats Heljestrand köttansvarig inom ICA, svarade på frågan om det finns en marknad i dessa tider när många argumenterar för en minskad köttkonsumtion? Svaret som gavs är att vi måste öka produktionen av svenskt kött om vi ska kunna möta efterfrågan. Redan idag är 90 % av det kött som ICA säljer svenskt.


Robert Nilsson från Scan och med egen produktion av kött svarade därefter på frågan vilka raser lämpar sig bäst och vad ska man tänka på för att förbättra ekonomin.

Lantbrukarperspektivet redovisades av Jens Fjelkner,

Sjövångens gård utanför Kristianstad, som bl.a. fokuserade på bete under större delen av året och hur det bör läggas upp.


Tomas Torsein från Bältaregården utanför Falköping, svarade därefter på frågan hur man kan stärka och utveckla ekosystemet och främja den biologiska mångfalden.


Olof Carlsson Sunnerby lantbruk utanför Vrigstad, talade om lönsamheten.

Smålands trädgårds ekonomiska förening

verkar i ett samarbete fyra byar emellan,

för att göra området

Smålands Trädgård ännu mera känt. 

En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar  idéer.


Kontakt: info@smalandstradgard.se

 SKIRÖ *   NYE *  NÄSHULT * STENBERGA

© Copyright. All Rights Reserved.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.