Medlemsskap, stadgar & uppförandekod

 

Bli medlem i Smålands Trädgård ek. för. (STEF)

Enskilda personer, föreningar och företag som vill bidra till att främja utvecklingen i Skirö, Nye, Stenberga och Näshult. Begreppet Smålands Trädgård användes långt tillbaka för att beskriva de natursköna socknarna Skirö, Nye och Stenberga dvs. Saljenbygden. Vi använder nu begreppet för att främja utvecklingen i huvudsak Skirö, Nye, Stenberga och Näshult samt  närgränsande  Virserumsbygden, Lemnhult och Alseda. 


Hur blir man medlem?

Skicka dina kontaktuppgifter. Namn, telefonnummer samt post- och mailadress till medlemsanvarige:
Per Rosander per.rosander@outlook.com så kommer det en faktura till dig.

Varför bli medlem?

Delta i arbetet att göra något bra för vår bygd. Ju fler som blir medlemmar desto större möjlighet har vi att skapa bra verksamhet och projekt. Många medlemmar ger också en större legitimitet påverkansmöjlighet i kontakten med kommunen, myndigheter och andra organisationer.


Välj vilket medlemskap som passar bäst!

Personmedlemskap
Enskilda personer som vill stödja föreningen.

Föreningsmedlemmar
Föreningar som vill använda föreningen och varumärket Smålands Trädgård för att marknadsföra sina verksamheter.

Företagsmedlemmar
Företag som vill använda föreningen och varumärket

Smålands Trädgård i marknadsföringssyfte. Avdragsgill kostnad för medlemsföretaget.


Medlemsavgifter

Enskild person             100 kr (insats 100 kr)
Förening                          250 kr (insats 500 kr)

Företag/enskild firma
Serviceavgift                 500 kr exkl. moms

Första årets medlems- resp. serviceavgift 

används för att erlägga insatsen som återbetals om medlem utträder ur förningen. För föreningar blir det de två första årens medlemsavgift.


Vad ska Smålands Trädgård ek. för. göra?

Främja ekonomiska och ideella intressen genom främst

marknadsföring av området Smålands Trädgård.
Främja företagandet, föreningslivet och på annat sätt samarbetet och gemenskapen inom Smålands Trädgård.


Vad har vi hittills gjort?

* Varumärket har fått en logotype
* Skyltning - Välkommen till Smålands Trädgård
* Karta med information om Smålands Trädgård
* Hemsida 
* Planering av en turistväg genom området
* Planering av cykelväg
* Informationstavlor vid särskilt sevärda platser
* Informationsmöten
* Seminarier
* Workshop om turistvägen tillsammans med
    Smålands Turism och Vetlanda Näringsutvecklingsbolag     

 


Styrelse

Ordförande

Olof Karlander                        

 

Sekreterare

Helena Stålhammar
           

Kassör

Jonas Liiw                             


Ledamöter

Joakim Alin                           
Bjarne Axelsson                   

Sara Johansson                   
Magnus Nyman                 

Jonas Nyström                   

Kjell Sandahl                           

Patrick Svanström              

 

Revisorer

Karl-Erik Andersson              

Ola Rosander  

                       

Ersättare

Cecilia Malmqvist
Anneli Thylén Westberg    


Valberedning

Per Lindgren
Börje Josefsson
Gunilla Nordberg
Åke Rydén

 

UPPFÖRANDEKOD

STADGAR

Smålands trädgård ekonomisk förening verkar i ett samarbete fyra byar emellan, för att göra området Smålands Trädgård ännu mera känt.  En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar  idéer.    
       SKIRÖ *   NYE *  NÄSHULT * STENBERGA
 

© Copyright. All Rights Reserved.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.