Nye

NYE


Nye socken sträcker sig från sjön Värnen i söder och Alseda socken i norr. I de nordvästra delarna är socknen höglänt och rik på barrskog medan den i söder och öster är mindre kuperad och där finns stora områden med lövskog. Fornminnen som gravar från järnåldern  finns vid Biltugaled, Hadderödje, Mörsebo, Ramnås, Straberg och Täppesås samt runt kyrkan. Vid sjön Smedbälgen har man påträffat lämningar som kan tyda på att en fornborg funnits här. Idag präglas byn av det stora lantbruket som gett ett öppnare landskap och framåtandan i byn som som ser till att här händer det saker.

Sevärdheter och besöksmål

Smålands trädgård ekonomisk förening verkar i ett samarbete fyra byar emellan, för att göra området Smålands Trädgård ännu mera känt.  En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar  idéer.    
       SKIRÖ *   NYE *  NÄSHULT * STENBERGA
 

© Copyright. All Rights Reserved.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.