Skirö

SKIRÖ   

 Skirö är en naturskön bygd med en ovanligt rik flora, där en mängd sydligt kontinentala arter är representerade. Trots att vi befinner oss på Småländska höglandet är Skirös växtzon endast 3. Skirö socken ligger i sydöstra hörnet av Jönköpings län och ingår fr o m 1971 i Vetlanda kommun. Högsta punkten är Loaklev som ligger 223 m ö h och den lägsta sjön Närveten 113 m ö h. Bebyggelsen är centrerad runt Skirösjön som rinner ut i Saljen samt Övrasjön som är en källsjö varifrån Skiröborna får sitt dricksvatten.  I Övrasjön finns också en allmän badplats med bryggor. På grund av de många sjöarna, den kuperade terrängen och de många lövträden får bygden en skir och ljus karaktär. Att socknen varit tidigt bebyggd kan man förstå av de fasta fornlämningarna. Man kan utgå ifrån att den tidigaste bebyggelsen varit koncentrerad invid dessa bronsåldersrösen och hällkistor.

Sevärdheter och turistmål

Smålands trädgård ekonomisk förening verkar i ett samarbete fyra byar emellan, för att göra området Smålands Trädgård ännu mera känt. 

En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar  idéer.   


       SKIRÖ *   NYE *  NÄSHULT * STENBERGA

© Copyright. All Rights Reserved.

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.